loader image

La classe de dansa jazz de Víctor Josep Rodrigo es basa en exercicis on s’uneixen tècnica i ritme. L’anatomia adquireix una importància que es va desenvolupant al llarg de la primera part de la classe. Durant la sessió, s’informa dels diferents estils de dansa jazz (Dunham, Ailey, Mattox, Fosse, Simonson,…).

Els exercicis estan coreografiats i adaptats a la música per a poder sentir el treball tècnic sense oblidar la part artística, treballant estils i ritmes jazzístics (blues, soul, jazz rock, àcid jazz, bossa nova, mambo,…).

També hi ha un treball de coneixement de la nomenclatura de diferents passos de dansa que ens porten a la part final de la coreografia. 

TALLER ESPECÍFIC DE

DANSA JAZZ

aquest projecte neix amb la voluntat de donar a conèixer

diferents estils i tècniques de la dansa jazz

OBJETIUS:

N

Adquireix coneixements de la dansa jazz i de la seva unió amb el ritme i la música jazz

N

Conèixer la trajectòria i l’història dels diferents estils de la dansa jazz (durant el taller es dóna informació sobre els creadors de les diferents tècniques: DUNHAM, COLE, AILEY, MATTOX, FOSSE,…)

N

Adquirir la conciència del treball anatòmic per a la correcta pràctica de la dansa jazz

N

Conèixer la qualitat del moviment depenent de l’estil que es treballi 

N

Ser capaç de raonar i crear improvitzacions  del moviment en relació amb la música i/o el ritme de jazz 

N

Conèixer e identificar els diferents estils de dansa i música jazz així com la seva evolució històrica

FORMACIÓ I RECICLATGE DE MESTRES I BALLARINS DE

DANSA JAZZ

OBJECTIUS:

N

Utilizar las diferents tècniques en dansa jazz amb la finalitat de que el mestre pugui accedir a nivell anatòmic, tècnic i estil per a crear una classe de dansa jazz

N

El contingut de la classe serà pràctic i sempre s’establirà com a prioritat l’asimilació dels exercicis amb el ritme i la música per a poder facilitar a l’alumne-a/ballarí-na, un llenguatge corporal que uneixi tècnica i estil

N

Es treballen estils com el blues, jazz rock, espirituals, musical,…

Contingut pràctic i teòric:

N

Saprendrà el treball previ de ordenar una classe i saber a qui va dirigida

N

Donarem una  programació dels diferents nivells i traballarem l’utilització dels estils que més convinguin a l’alumne-a/ballarí-na (coordinació Mattox, elasticitat Simonson, ritme Dunham,…)

N

La classe de 2h es repartirà en  1:30h de classe pràctica i 30 min de teoria i preguntes

APRENENTATGE PER A TOTS ELS PROFESSORS 

DE DANSA JAZZ

segons el nivell del curs 

OBJECTIUS:

N

Coneixement de la nomenclatura i la tècnica de cada curs

N

Col·locació del cos a l’espai 

N

Sentit de l’equilibri (col·locació del peu i l’utilització del focus)

N

Desenvolupament de la coordinació del tros i les extremitats 

N

Desenvolupament de memòria auditiva i visual

N

Control de l’energia i la respiració

N

Temps musicals (compasos, treballs de temps i contratemps,…)

CONSTRUCCIÓ D’UNA CLASSE

DE DANSA JAZZ

el programa de curs es donarà a les sessions pràctiques

OBJETIUS:

N

Escalfament general

N

Treball rítmic coreografiat

N

Escalfament d’articulacions i extremitats inferiors

N

Barra

N

Treball de terra

N

Grans estiraments

N

Treball de centre

N

Variació: és molt important l’utilització de diferents estils de música jazz així com explicar l’història de la dansa i la música a les classes